Děkuji systémovému specialistovi za vyčištění a optimalizaci počítače.