Počítač my bol rýchlo opravený. Som spokojný s prácou technika.