Dúfam, že PC bude viac poslúchať, váš prístup hodnotím ako korektný a hodnotím ho na 1. Ďakujem.