Spokojenost – rychlé vyhodnocení a nabídka řešení problému…