Děkuji technikovi za provedený servisní zákrok na mém počítači.