Z počátku jsem k této službě přistupoval nedůvěřivě, jelikož jsem vždy předtím vezl PC k technikovi.  Je to má první zkušenost se servisem online a musím říct, že jsem překvapen, jak tato služba funguje.