Jaká jsou rizika počítačových virů?

Počítačový vir je v podstatě malý program, jehož přítomnost není v počítači žádoucí. Vir se snaží o to, aby se počítač choval jinak, tedy vykonával činnosti, které od něho nepožadujeme a vždy bez našeho vědomí.

Co způsobuje počítačový vir?

Jednodušší a cílené viry mají za úkol ničit data nebo nás připravit pod určitou záminkou o finanční prostředky. Variant je několik desítek. Tvůrci virů se snaží zcizit zpeněžitelná data (hesla, citlivé údaje apod.). Dále nám často chtějí prodat určitý produkt: falešný antivirový program, zaručené zrychlení systému, opravu systému, medikamenty. Dalším způsobem zneužití našeho počítače je jeho využití pro rozesílání nevyžádané pošty – spamu, sdílení filmů, zakázané pornografie atd. Toto je u nás porušením zákona a v některý případech se jedná o trestný čin.

Ovšem POZOR! Za počítač je odpovědný jeho uživatel, tedy vy. Nesete tedy odpovědnost za vše, co váš počítač dělá.

Jak se vir dostane do počítače?

Mezi nejčastější zdroje nákazy patří:

  • zavirované internetové stránky (mnohdy erotické, s nelegálními filmy, hrami apod.)
  • zavirovaný e-mail, nemusí to být pouze nevyžádaná pošta, skype, facebook
  • přenosné médium typu flash disk.

Jak se projevuje infikovaný počítač?

Projevy jsou viditelné, jako okna s reklamou, změněný vzhled plochy a ikon, varovná hlášení o nákaze, která nepocházejí od nainstalovaného antiviru. Horší variantou jsou ovšem skryté projevy. Např. pomalý chod systému, standardní hlášení o chybách, které přímo neukazují na virovou nákazu, nefunkční odesílání pošty, odesílání vašich fotografií a souborů útočníkům, využívání webové kamery ke špehování apod.

Jak odstranit vir?

Mohlo by se zdát, že nejjednodušší je kontrola antivirem a odstranění infiltrace. Realita je bohužel složitější. Pokud už v PC virus máte, tak se dokázal bez vašeho vědomí dostat přes antivir a ten ho logicky neodhalí ani při kontrole . Je velmi pravděpodobné, že si již vytvořil dokonalé prostředí pro své řádění a má počítač pod svou kontrolou. Viry si dokáží například libovolně vypínat antivir, šifrovat soubory atd.

Běžným uživatelům důrazně doporučujeme svěřit odvirování do rukou odborníků, zejména pokud máte v počítači data o která nechcete přijít. Dlouhodobé neřešení virové nákazy může způsobit i nevratné mechanické poškození některých částí počítače nebo např. odpojení připojení k internetu vaším poskytovatelem – nejčastěji kvůli rozesílání spamu.

Neriskujte a spojte se zdarma s naším technikem a nechte si od nás počítač vyčistit!