Dnes se začala šířit opět nová vlna podvodných emailů, vybízející k zaplacení dlužné částky. Nově dokonce útočníci vyhrožují exekucí. Jedná se o podvod! Nic neplaťte, email neotvírejte a v žádném případě neotvírejte přílohu! Příloha tohoto emailu obsahuje již známou infiltraci, virus Win32/TrojanDownloader.Elenoocka. Tento virus útočí na vaše internetové bankovnictví a snaží se o získání přístupu.

 

Text emailu vypadá podobně, jména v textu se mohou lišit:

 

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 87560921, se sídlem Rychtaříkova 15, 336 00 Plzeň pověřený provedením exekuce: č.j. 22 EXE 233/2014 -18, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 066457/2014-416/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 5 818,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 104,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 968,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností  povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 389654709/2600, variabilní symbol 44129402, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 10 890,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adriana Tauschová

 

Pokud jste přílohu emailu nedopatřením otevřeli nebo chcete mít jistotu, že je váš počítač v pořádku a v bezpečí, kontaktujte našeho technika. Přímo na náš online servis se můžete připojit ZDE.